Lidmaatschap

We verwelkomen je graag als lid van Sneeuw Sportacademie

Klik hier  en vind de nodige info over:

    • alle mogelijkheden in verband met je lidmaatschap
    • je voordelen als lid  
    • alle mogelijke lerarenverzekeringen

Naam* :
Voornaam* :
Login* :
Kies paswoord* :
Bevestig paswoord* :
Straatnaam en nummer* :  
Postcode en stad * :  
E-mail* :
GSM of tel* :
Geboortedatum
(dd/mm/yyyy)*
:  Kies een datum
Geslacht :  M  V
Pasfoto* :
Upload een recente pasfoto (max. 500 kB).
Opgelet: Het bestand moet van de vorm "voornaam_achternaam" zijn (bv. jan_peeters.jpg)
Ik schrijf me in voor :  ski  snowboard  beiden
Wintersportverzekering :
Diploma Ski :
Upload uw ingescand diploma in PDF-formaat
Opgelet: Gelieve eerst uw naam in de bestandsnaam te vermelden (Jan_Peeters_Ski.pdf)
Diploma Snowboard :
Upload uw ingescand diploma in PDF-formaat
Opgelet: Gelieve eerst uw naam in de bestandsnaam te vermelden (Jan_Peeters_Snowboard.pdf)
Diploma Alpinkurs :
Upload uw ingescand diploma in PDF-formaat
Opgelet: Gelieve eerst uw naam in de bestandsnaam te vermelden (Jan_Peeters_Alpinkurs.pdf)
Diploma behaald bij :
Opleidingsniveau Ski :
Opleidingsniveau Snowboard :
Klant of monitor bij :

Andere leden mogen zien waarvoor ik ingeschreven ben
(alleen naam en gemeente)
 

Opmerkingen
(*=verplichte velden)
   

   
Privacyverklaring: Sneeuw Sportacademie respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren dan ook de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten.